Cryomeren

Cryomeren is het vriesdrogen van een stoffelijk overschot. Een duurzame manier hoe je om kunt gaan met de ontbinding van een menselijk lichaam. Duurzaamheid staat bij veel mensen hoog in het vaandel tegenwoordig, niet zo gek dat cryomeren sterk in populariteit toeneemt. In Nederland is cryomeren echter nog niet toegestaan. De Nederlandse wet staat op dit moment vier vormen van lijkbezorging toe, namelijk cremeren, begraven, een zeemansgraf en het ter beschikking stelen aan de wetenschap. Met name de vervuiling die optreedt bij bijvoorbeeld cremeren is voor veel mensen een doorn in het oog. Bij cremeren komt er bijvoorbeeld koolstofdioxide en kwik vrij, dat schadelijk is voor het milieu. Cryomeren is een milieubewuste, duurzame methode van lijkbezorging waar geen schadelijke stoffen bij vrijkomen.

Wat is cryomeren?

Bij cryomeren gaan ze het stoffelijk overschot vriesdrogen. Hierbij wordt het lichaam bevroren, waarna het door middel van trillingen uiteenvalt tot poeder. Dit poeder zal vervolgens in een speciale kist worden gedaan dat ook door de natuur afgebroken kan worden. Deze kist wordt in de grond geplaatst. Na ongeveer een jaar is alles in de natuur opgegaan en blijft er slechts compost over.

Stappenplan cryomeren

De eerste stap is dat het lichaam wordt terug gekoeld naar achttien graden onder nul. Dit gebeurt in een periode van tien dagen. Vervolgens wordt het bevroren lichaam in een bad met vloeibare stikstof gestopt, dit bad heeft een temperatuur van minus honderdzesennegentig graden. Hierdoor wordt het lichaam erg broos. Trillingen zorgen er vervolgens voor dat het broze lichaam uiteenvalt in organisch poeder. In een speciale kamer wordt dit poeder gedroogd, waarbij tevens alle metalen die schadelijk zijn, uit dit poeder worden verwijderd. Implantaten bijvoorbeeld, bevatten metalen die schadelijk zijn voor het milieu, deze worden er hier dus uitgehaald. Een ander voorbeeld zijn vullingen die in kiezen zijn aangebracht bij gaatjes. Het kwik wat hiervoor wordt gebruikt, is ook schadelijk voor het milieu en wordt ook verwijderd. Het poeder wat overblijft (ongeveer dertig kilogram) kan nu in een kist worden gedaan. Hierbij wordt er gekozen voor een kist die milieuvriendelijk is, denk hierbij aan bijvoorbeeld een kist van aardappelzetmeel. Deze kist wordt in een ondiep graf geplaatst, zodat er voldoende zuurstof bij kan komen. Dit gedeelte kan worden begeleid door een begrafenisondernemer, waardoor ook deze vorm van lijkbezorging een mooi afscheid voor de nabestaanden is. De kist en het poeder worden vervolgens op een natuurlijke manier omgezet tot compost. Dit duurt uiterlijk een jaar.

Voordelen cryomeren

Een voordeel van cryomeren is dat het duurzaam is. Als je komt te overlijden, hou je in dit geval bijvoorbeeld geen plek op de begraafplaats bezet. Ook hoeven er geen verbrandingsovens aangezet te worden die veel energie verbruiken. Daarnaast worden schadelijke stoffen gescheiden, waardoor deze geen schade aan kunnen richten aan het milieu. Er wordt een afbreekbare kist gebruikt, waardoor de doodskist zelf, niet kan zorgen voor vertraging van de ontbinding van het lichaam. Ook komt er bijvoorbeeld geen kleding in de grond terecht, zoals dit bij begraven wel het geval is. Bij cremeren komen er stoffen vrij zoals koolstofdioxide en kwik. Bij cryomeren is dat niet het geval. Een schone, duurzame manier van lijkbezorging dus.

Kosten cryomeren

Met cryomeren worden er veel kosten bespaard ten opzichte van bijvoorbeeld begraven. Als er wordt gekozen voor een plek op een begraafplaats, dan moeten hier ook grafrechten voor worden betaald. Na zoveel jaar moeten deze grafrechten opnieuw worden betaald, om die plek nog een aantal jaren te mogen behouden. Bij cryomeren is dit niet het geval. Hierbij gaat het lichaam compleet op in de natuur. Gezien de huidige ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, is de kans groot dat in de toekomst er in Nederland ook gekozen kan worden voor cryomeren als optie voor lijkbezorging. De kosten voor je uitvaart heb je overigens nu ook al zelf in de hand. Je bepaalt immers zelf hoe jij jouw uitvaart eruit wilt laten zien.

Uitvaartverzekering cryomeren

In Nederland is het op dit moment nog niet wettelijk toegestaan om een lichaam te cryomeren. Dat is de reden waarom het op dit moment niet mogelijk is om je hiervoor te verzekeren. Op het moment dat hier wel toestemming voor is vanuit de overheid, is de kans groot dat verzekeraars deze optie aan gaan bieden.