Levensverzekering

Bij een levensverzekering wordt er een afspraak gemaakt tussen een verzekeraar en degene die deze verzekering afsluit. Hierbij wordt er een specifiek bedrag uitgekeerd als zich een specifieke gebeurtenis voordoet. Hierbij hoeft het niet zo te zijn dat deze gebeurtenis het overlijden van iemand is. Een levensverzekering kan namelijk ook bij leven worden uitgekeerd. Denk hierbij aan een verzekering die bijvoorbeeld na een bepaalde tijd uitkeert, dit kan bijvoorbeeld een periode van dertig jaar zijn. Uiteindelijk bepalen de polisvoorwaarden bij een levensverzekering, wanneer en hoeveel er wordt uitbetaald als er zich een specifieke gebeurtenis voordoet.

Waarom een levensverzekering?

Mensen sluiten met name levensverzekeringen af, om financiële risico’s af te dekken. Denk hierbij aan het aanvullen van een pensioen als u stopt met werken. Hiermee verzekert u zichzelf van een aanvullend bedrag, bovenop de wettelijke AOW. Ook kan het bedrag wat wordt uitgekeerd, aangewend worden door de partner van een overledene, om de restschuld van het huis mee af te betalen. Denk ook aan het kunnen blijven betalen van de studies van kinderen, als iemand komt te overlijden. Het bedrag wat wordt uitgekeerd, kan ook worden gebruikt om de kosten van een begrafenis of de kosten van een crematie van te betalen. Als bijvoorbeeld de kostwinnaar wegvalt in een gezin, kan dit voor grote financiële problemen zorgen. Als er op een bepaald geen geld meer is, moet het gezin het huis verlaten, moeten kinderen hun studie afbreken en is er geen geld meer voor leuke dingen. Met een levensverzekering kunt u al deze ellende voorkomen. Vaak lukt het mensen niet om dit bedrag zelf bij elkaar te sparen, simpelweg omdat de spaarcapaciteit hier niet toereikend voor is. Een levensverzekering biedt in dit geval uitkomst. Veel mensen sluiten ook een levensverzekering af als zekerheid dat er iets opgebouwd wordt. Zelf sparen kan best lastig zijn, de verleiding blijft altijd groot om voortijdig iets anders met het geld te doen. Met een levensverzekering wordt er maandelijks geld van de rekening afgehaald en wordt dit gezien als een kostenpost, terwijl je hier iets mee opbouwt.

Afsluiten levensverzekering

Als uw doel bekend is, kunt u uitrekenen wat het bedrag moet zijn om dit te bereiken. Het doel kan bijvoorbeeld zijn om met het uitgekeerde bedrag, een deel van de hypotheek af te lossen, als u komt te overlijden. In dit geval is het belangrijk om te bepalen hoe hoog het bedrag moet zijn, zodat uw gezin in het huis kan blijven wonen, met gelijkblijvende woonlasten. Is uw doel om op uw zestigste levensjaar met pensioen te gaan? Dan is het mogelijk om uit te rekenen hoeveel geld u dan nodig heeft om de laatste jaren tot uw pensioen te overbruggen. Wilt u ervan verzekerd zijn dat de studies van uw kinderen altijd betaald kunnen worden? Ook dit kunt u rekenen wat hiervoor nodig is. Bij het afsluiten van een levensverzekering is het belangrijk om eerst voor uzelf in kaart te brengen wat het doelbedrag moet zijn dat uitgekeerd moet worden.

Vergelijken levensverzekeringen

U bepaalt uiteindelijk zelf wat er in de polisvoorwaarden moet komen te staan. Ook kunt u op uw gemak levensverzekeringen met elkaar vergelijken. Als u uw ideale levensverzekering heeft gevonden, kunt u de polisvoorwaarden laten opstellen. Deze polisvoorwaarden bepalen onder welke condities er uitgekeerd zal worden. Besteed dan ook voldoende tijd om de polisvoorwaarden goed door te lezen die er worden opgemaakt door de verzekeraar. Het zou immers erg vervelend zijn als u denkt alles geregeld te hebben en er wordt alsnog niet uitgekeerd als u komt te overlijden. Het is dan ook altijd verstandig om een afspraak te maken met uw verzekeraar om deze voorwaarden samen door te nemen. In een dergelijke polis wordt bijvoorbeeld beschreven wanneer er wordt uitgekeerd, maar ook aan wie. Breng altijd uw nabestaanden op de hoogte van uw levensverzekering en van de polisvoorwaarden die hierbij horen. Een levensverzekering kunt u onder andere afsluiten bij Dela en Monuta.

Fiscale voordelen levensverzekering

Een levensverzekering heeft ook fiscale voordelen. U kunt hiermee namelijk besparen op schenkbelasting, maar ook op erfbelasting en inkomstenbelasting. Er moet wel worden voldaan aan wettelijke eisen om te kunnen profiteren van dergelijke voordelen. De wijze waarop uiteindelijk wordt uitgekeerd, bepaalt u ook zelf. Dit kan een renteverzekering zijn, hierbij wordt er periodiek een bedrag uitgekeerd. Denk hierbij aan een maandelijks bedrag, dit wordt vaak gedaan om inkomen te vervangen, die weg komt te vallen als iemand komt te overlijden. Voordeel van het steeds uitkeren van een klein bedrag is ook, dat er niet ineens een groot bedrag opgemaakt kan worden. Er kan ook worden gekozen voor jaarlijkse bedragen, maandelijkse bedragen of een groot bedrag ineens. Ook dit kunt u op laten nemen in de polisvoorwaarden.

Levensverzekering voor uw nabestaanden

Net als een overlijdensverzekering, kunt u ook een levensverzekering afsluiten voor uw nabestaanden. U zult ervaren dat het afsluiten van een levensverzekering een rustgevend gevoel oplevert. Het is een fijne gedachte dat uw partner en/of uw kinderen door kunnen leven zoals ze nu leven. Ook het feit dat de kosten voor de uitvaart betaald kunnen worden, schept rust voor de nabestaanden. Studies hoeven niet te worden afgebroken, het huis hoeft niet te worden verkocht en na tien jaar kan er weer een nieuwe auto worden gekocht. Uw nabestaanden zullen u dankbaar zijn als u hen zo achterlaat.

De beste levensverzekering

Als u heeft vastgesteld wat het doelbedrag moet zijn, kunt u op zoek gaan naar de levensverzekering die het beste bij u past. U kunt uiteraard vergelijken op prijs, maar bijvoorbeeld ook op polisvoorwaarden. Ook kunt u zich verdiepen in de aanbieders van de levensverzekeraars. Bij welke aanbieder heeft u het beste gevoel? Op de website van iedere aanbieder vindt u veel achtergrondinformatie, waardoor u een goed beeld krijgt met welke partij u eventueel in zee gaat. Op deze manier kiest u bewust en sluit u met een goed gevoel een levensverzekering af. U kunt onder andere bij Monuta en Dela een levensverzekering afsluiten.

Afkopen levensverzekering

Mocht u onverhoopt willen stoppen met uw levensverzekering, dan is dit altijd mogelijk. In dit geval kunt u uw levensverzekering afkopen. Hierbij wordt er door de verzekeraar een afkoopwaarde uitgekeerd, waarbij het reeds ingelegde bedrag wordt verminderd met de kosten die er gemaakt zijn door de verzekeraar. Hou er wel rekening mee dat in de eerste jaren, er relatief veel kosten gemaakt worden door de verzekeraar. Hierdoor zal de afkoopwaarde in het begin van de looptijd relatief laag zijn.