Repatriëring

Als u in het buitenland komt te overlijden, kunt u teruggebracht worden naar uw vaderland om daar te worden begraven of gecremeerd. Overlijden in het buitenland kan bijvoorbeeld plaatsvinden als u op reis bent of voor uw werk verblijft in een ander land. De kosten hiervan kunnen aanzienlijk oplopen. De reden dat deze kosten hoog liggen, is dat er veel geregeld moet worden, waarbij er veel expertise nodig is om dit in goede banen te leiden. De wetgeving op dit gebied is overal ter wereld streng, waarbij kennis van zaken op dit gebied vereist is. Als nabestaanden dit zelf, zonder kennis, moeten regelen kan dit nog weleens voor vervelende verrassingen zorgen. Los van de kosten die hiermee gemoeid zijn. Het is mogelijk om de kosten voor repatriëring in uw uitvaartverzekering mee te nemen. Hierdoor hoeft u nooit bang te zijn dat nabestaanden worden opgezadeld met iets waar ze geen verstand van hebben, nog los van de kosten die hiermee gemoeid zijn.

Wat is repatriëring?

Repatriëring betekent letterlijk ‘terug naar het vaderland’. Bent u geboren in Turkije? Of in Marokko? Dan zou u ervoor kunnen kiezen om vast te laten leggen dat u in uw vaderland begraven wilt worden. Repatriëring naar Turkije is prima mogelijk, zeker als dit vooraf goed is geregeld. Dat geldt ook voor repatriëring naar Marokko. Repatriëring van Indische Nederlanders gebeurt ook regelmatig. Een aantal uitvaartverzekeraars zijn hierin gespecialiseerd, waardoor u zeker weet dat dit zorgvuldig wordt uitgevoerd. Als dit op papier staat en de kosten hiervoor zijn gedekt, hoeven nabestaanden en de uitvaartverzorger dit alleen maar in gang te zetten. Voor vakantiegangers is het ook een fijne gedachte dat je altijd en overal ter wereld, de zekerheid hebt dat je teruggaat naar je vaderland. Of je nu naar Spanje, Afrika of Amerika op vakantie gaat, je zult altijd worden teruggebracht naar Nederland.

Kosten repatriëring

De kosten voor repatriëring kunnen flink oplopen. Ben je op vakantie in België en kom je te overlijden, dan ben je natuurlijk nog relatief dichtbij huis en moet je rekenen op een bedrag tussen de duizend en tweeduizend Euro. Ga je een verre reis maken en gebeurt er iets, je gaat bijvoorbeeld op reis naar Zuid-Amerika, dan lopen de kosten al gauw op richting de twaalfduizend Euro. Gemiddeld moet je rekenen op zevenduizend Euro aan kosten om terug te keren naar je vaderland. De kosten voor de begrafenis komen hier dan nog bij. De reden dat deze kosten zo hoog liggen, is dat er veel specifiek, administratief werk bij komt kijken. De juiste papieren moeten goed worden ingevuld, maar ook moeten er de juiste contacten worden gelegd. Er zijn specifieke vergunningen nodig om een overleden iemand te vervoeren en daarnaast moet de overledene ook nog eens verzorgd worden voordat deze vervoerd mag worden. Het vervoer zelf is ook iets specifieks, een doodskist staat op een aparte plek in het vliegtuig en hier moet zorgvuldig mee om worden gegaan. Als deze kosten door de nabestaanden zelf betaald moeten worden, kan dit erg vervelend zijn. Er zijn uitvaartverzekeraars die hier specifieke kennis voor in huis hebben. Zij weten overal ter wereld met wie ze op welk moment contact op moeten nemen om alles in goede banen te leiden. Dit scheelt nabestaanden veel stress en frustratie. Als je op afstand zaken moeten regelen kan dit namelijk erg lastig zijn. Er is een taalbarrière, er is geen kennis van de gang van zaken en in sommige landen komt er ook nog eens een stukje bureaucratie bij kijken. Allemaal zaken waar je niet van wilt dat nabestaanden ermee te maken krijgen.

Repatriëring overledene

Een aantal uitvaartverzekeraars zijn gespecialiseerd in repatriëring. Dat betekent dat zij dit regelmatig doen en overal ter wereld dit goed kunnen regelen. Ze weten welke formulieren erin gevuld moeten worden, hoe dit moet worden gedaan en waar deze formulieren moeten worden ingeleverd. Ook beschikken deze uitvaartverzekeraars over een goed netwerk, zodat ze altijd weten bij wie ze moeten zijn. Als het nodig is, schakelen deze verzekeraars andere bedrijven in die specifieke kennis hebben die nodig is om iemand uit het buitenland naar Nederland te halen. Verzekeraars die hierin gespecialiseerd zijn, zijn onder andere Monuta, Ardanta en Dela. Door een alarmnummer te bellen, kunnen nabestaanden deze procedure in gang zetten.

Uitvaartverzekering repatriëring

Als u repatriëring meeneemt in uw uitvaartverzekering schept dit rust. Voor uzelf omdat u naar ieder land in de wereld kunt reizen, waarbij u altijd de zekerheid heeft dat u bij overlijden terug naar Nederland wordt gebracht. U heeft ook de zekerheid dat alles wordt geregeld, verzekeraars die hierin gespecialiseerd zijn, hebben de expertise in huis en dragen zorg voor het organiseren van de complete repatriëring. Uw nabestaanden zullen u ook dankbaar zijn als u dit goed heeft geregeld. Er is niets vervelender als u in het buitenland komt te overlijden en er is niets geregeld. Nabestaanden moeten op dat moment met iets aan de slag waar ze geen verstand van hebben. Terwijl ze op dat moment natuurlijk hun handen vol hebben aan het verdriet en het troost vinden bij elkaar. Nu hoeven ze alleen maar het alarmnummer te bellen en alles wordt verder geregeld. Het bedrag wat je kwijt bent is relatief laag ten opzichte van de totale kosten die nabestaanden kwijt zouden zijn als ze het bedrag voor repatriëring zelf moeten vergoeden. Daarnaast is het zo dat als er niets geregeld is, dit ook nog eens tot vervelende discussies kan leiden tussen nabestaanden onderling. Dit kunt u voorkomen door de kosten voor repatriëring in uw uitvaartverzekering op te laten nemen.

Repatriëring vergoeden

Als u dichtbij op vakantie gaat, kan er ook voor worden gekozen dat repatriëring met de auto plaatsvindt. Dit kan ook inclusief de caravan plaatsvinden. In dit geval worden zowel de overledene als de caravan waar de vakantie mee is doorgebracht, teruggehaald naar Nederland. Op het moment dat iemand (plotseling) komt te overlijden, is het fijn als alles wordt geregeld. Zeker als bijvoorbeeld degene overleden is die altijd de auto bestuurt met de caravan erachter. De kosten voor repatriëring laten vergoeden betekent dat nabestaanden niet hoeven op te draaien voor hoge kosten. Bijvoorbeeld als u voor zaken regelmatig naar een ver land reist, kunnen de kosten voor repatriëring zomaar boven de tienduizend Euro uitkomen. Door u hiervoor te verzekeren, kunt u altijd met een gerust hart op reis gaan.