Resomeren

Een lichaam oplossen in een speciale vloeistof, dat is resomeren. In dit geval wordt er niet voor gekozen om iemand te begraven of te cremeren, maar juist voor een manier waarop het lichaam op een milieuvriendelijke manier wordt ontbonden. Er komen hierbij geen schadelijke stoffen vrij, waardoor resomeren een natuurvriendelijke, duurzame manier is om het lichaam te ontbinden. Er blijft slechts poeder over, wat net als na een crematie, uitgestrooid kan worden. In Nederland is het wettelijk nog niet toegestaan om van deze methode gebruik te maken.

Wat is resomeren?

Grofweg kun je de ceremonie vergelijken met een crematie. Echter wordt bij resomeren voor de ontbinding alleen het lichaam gebruikt, dus de doodskist blijft achter. Dit heeft als duurzaam voordeel dat deze hergebruikt kan worden. Als het lichaam uit de kist is gehaald, wordt deze in wol gehuld. Het lichaam in het wollen omhulsel wordt nu in de machine geplaatst. Nu volgt de hydrolyse, wat in een machine plaatsvindt. Het proces van resomeren duurt ongeveer drie uur.

Resomeren in stappen

De eerste stap is dat het lichaam in een afgesloten vat wordt gelegd. Vervolgens kunnen sensoren in het vat meten hoeveel kaliumhydroxide en water er nodig is om het lichaam te ontbinden. Deze hoeveelheden worden vervolgens aan het vat toegevoegd. Nu wordt er druk op het vat gezet, dit zorgt ervoor dat er stoffen gemixt worden, dit is de feitelijke resomatie. Dit alles gebeurt op een temperatuur van ongeveer honderdtachtig graden. Na drie uur zijn zelfs de botten zo broos, dat deze vermalen kunnen worden tot poeder. Dit is wat er uiteindelijk overblijft; poeder.

Poeder blijft over na resomeren

Uiteindelijk blijft er alleen poeder over, waarover de nabestaanden kunnen beschikken. Dit poeder kan worden gebruikt om bijvoorbeeld uit te strooien op de favoriete plek van de overledene. Denk hierbij aan een bos in een ander land, waar de overledene altijd graag kwam tijdens de zomervakanties. Dit kan bijvoorbeeld ook een specifieke plek van vroeger zijn waar de overledene goede herinneringen aan had. Wellicht is dit vooraf al besproken met de overledene op welke plek dit specifiek moet gebeuren. Er kan ook worden gekozen voor een mooie urn waar dit poeder ingedaan kan worden. Tegenwoordig zijn er nog meer mogelijkheden op het gebied van het bewaren van dit poeder van de overledene. Denk hierbij aan verwerken van dit poeder in een ring of een ketting. Ook kan er worden gekozen om het poeder in een urn te doen en deze bij te zetten in een hiervoor bestemde muur. Een begrafenisondernemer kan hierbij gevraagd worden om advies.

Kosten resomeren

Bij resomeren wordt er puur gekeken naar het lichaam voor de ontbinding. Hoe kun je ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk overblijft, zonder dat hier schadelijke stoffen bij vrijkomen? Bij dit proces zijn geen verbrandingsovens nodig, hoeft de kist niet te worden verbrand en kunnen bijvoorbeeld protheses en gouden vullingen worden gerecycled. Het hele proces is duurzamer dan bijvoorbeeld cremeren, bovendien liggen de kosten ook nog eens lager. Je hebt nu ook al de kosten voor je uitvaart in eigen hand. Of je nu kiest voor een begrafenis of crematie. Je bepaalt zelf hoe je uitvaart eruit moet zien en welk kostenplaatje hier aan mag hangen.

Voordelen resomeren

In het licht van duurzaamheid en milieubewust omgaan met de aarde, zal de vraag naar resomatie naar verwachting toenemen. Veel mensen vinden het belangrijk dat ze na hun overlijden de aarde niet meer tot last zijn. Dit is de reden waarom bijvoorbeeld natuurlijke begraafplaatsen zo in opkomst zijn. Ook zien we andere initiatieven ontstaan zoals duurzame doodskisten die worden gebruikt bij een begrafenis. Resomeren past prima in deze lijn. Hierbij blijft er geen menselijk DNA over en er hoeft relatief weinig energie verbruikt te worden om het lichaam te ontbinden. Ook hoeft er geen stukje ruimte op de aarde bezet gehouden te worden als je er niet meer bent, zoals dit bijvoorbeeld wel het geval is op een begraafplaats.

Uitvaartverzekering resomeren

Omdat in Nederland het op dit moment nog niet wettelijk is toegestaan om een lichaam te resomeren, is het (nog) niet mogelijk om je hiervoor te verzekeren. Op het moment dat hier wel toestemming voor is, is de kans groot dat verzekeraars deze optie aan gaan bieden.