Islamitische uitvaartverzekering

Een Islamitische uitvaartverzekering is er speciaal voor Moslims. Deze uitvaart bestaat uit tradities en rituelen die bij deze typische Moslimuitvaart horen. Een traditionele, Nederlandse uitvaartverzekering sluit niet aan bij de wensen die Moslims hebben rondom de uitvaart. Het Moslimgeloof kent een aantal tradities en rituelen die tijdens deze uitvaart worden uitgevoerd. Een kenmerk van een Islamitische uitvaart is bijvoorbeeld dat Moslims altijd binnen 24 uur worden begraven en nooit gecremeerd. Daarnaast wordt het hoofd altijd richting Mekka gelegd. Uitverzekeraars die een Islamitische uitvaartverzekering aanbieden zijn onder andere Dela en Monuta.

Kennis Islamitische uitvaart

In Nederland is het mogelijk voor Moslims om zich hier te verzekeren voor een Islamitische uitvaart. Steeds meer uitvaartverzorgers hebben kennis van zaken hoe ze een dergelijke uitvaart moeten uitvoeren, ze weten hoe ze kunnen voldoen aan de wensen van Moslims. Denk hierbij aan de rituele wassing die wordt uitgevoerd voordat een Moslim wordt begraven. Volgens de Koran is alles wat gestorven is niet meer rein en dient derhalve te worden schoongemaakt. Hiervoor is bij veel uitvaartcentra een speciale plek beschikbaar, deze wassing kan overigens ook worden gedaan in de moskee, waarna de overleden naar de begraafplaats wordt gebracht. Het lichaam wordt driemaal gewassen voordat deze ter aarde wordt gesteld. Een Moslim wordt altijd begraven met het hoofd naar Mekka. Dit is op begraafplaatsen in Nederland ook mogelijk. Hier wordt in dit geval rekening mee gehouden met het uitkiezen van de plek waar de overledene wordt begraven. Met deze positie van het hoofd wordt de eeuwige grafrust verzekerd. Specifieke zaken die horen bij een Islamitische uitvaart, kunnen ook worden vastgelegd in een uitvaartverzekering. Hiermee heeft de Moslim de zekerheid dat wensen zo worden uitgevoerd zoals dit beschreven is in de uitvaartverzekering. Het is onder andere mogelijk om bij Dela en Monuta een Islamitische uitvaartverzekering af te sluiten.

Kosten Islamitische uitvaart

De kosten voor een uitvaart bepaal je zelf. Als je als Moslim een typische Moslimuitvaart wil, dan kan dit naar wens samengesteld worden. Hierbij kan er in de uitvaartverzekering, in de bijlage, vastgelegd worden dat er bijvoorbeeld ritueel gewassen moet worden en dat het hoofd richting Mekka wordt gelegd als een Moslim in het graf wordt neergelegd. Als bepaalde taken uitgevoerd kunnen worden door familie of vrienden, dan is dat ook mogelijk. Hiermee kunnen de kosten voor de uitvaart laag gehouden worden, waarbij iemand toch de garantie heeft dat het verloopt volgens de Islamitische tradities. Ook de locatie waar een Moslim moet worden begraven, kan vooraf vastgelegd worden. Als er een voorkeur is voor een specifieke begrafenisondernemer, kan dit ook vooraf op papier worden gezet.

Islamitische begrafenisverzekering

De mens schikt zich tijdens zijn leven naar de wens van Allah. Hierbij is het gedachtegoed dat Allah het leven schenkt, maar ook weer neemt. Moslims geloven erin dat na de dood wederopstanding volgt, waarbij er een eeuwig leven volgt. In de Islamitische dienst die wordt gehouden als iemand is overleden, wordt hierbij stil gestaan. Voor deze dienst, is het gebruikelijk om bij elkaar te komen, met familie, maar ook met vrienden. In deze periode voor de begrafenis, komen mensen langs om te bidden voor degene die is overleden. Een typisch gebruik voor Moslims is ook, dat de overledene schuldenvrij moet zijn voordat deze persoon wordt begraven. De schulden moeten dan ook worden afgelost voordat de begrafenis begint. Deze schulden worden voldaan door familie en vrienden. Pas dan kan de Moslim gaan genieten van de eeuwige grafrust. Het is mogelijk voor iemand die stervende is, om een schenking te doen aan een goed doel. Dit wordt gedaan om iets mee te compenseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het feit dat een Moslim nooit de reis naar Mekka heeft gemaakt. Met deze gift, kan dit worden gecompenseerd.

Begraven in geboorteland

Moslims kunnen er ook voor kiezen om zich te laten begraven in het geboorteland. Dit kan bijvoorbeeld Marokko zijn of Turkije. Dit kan worden vastgelegd in de uitvaartpolis, hier kan ook bijvoorbeeld al het geboortedorp in worden vastgelegd waar iemand begraven wil worden. Er komt veel bij kijken om iemand naar zijn geboorteland terug te brengen. Er gelden strikte, wettelijke eisen omtrent het vervoeren van een overleden persoon. Het is een specialisme van bepaalde uitvaartondernemers die dergelijke trajecten voor hun rekening kunnen nemen. Als in de uitvaartpolis is opgenomen dat iemand terug wil naar zijn geboorteland, kan hier in de laatste levensfase al rekening mee worden gehouden. Hierdoor hoeft niet het hele traject nog in gang te worden gezet als iemand is overleden. Juist door dit vast te leggen, kan alles vooraf en goed worden geregeld. In de uitvaartpolis kan overigens nog veel meer worden opgenomen. Bijvoorbeeld de wensen voor de kist, de bloemen die tijdens de uitvaart worden gebruikt en welke kleding de overledene graag wil dragen als hij/zij wordt begraven.

Moslim uitvaartverzekering afsluiten

Verzekeren voor een typische Moslimuitvaart, het kan in Nederland. Ardanta, Dela, maar ook Monuta bieden deze uitvaarten aan. De ervaring op dit gebied is de laatste jaren in Nederland aanzienlijk toegenomen. Ook bij begraafplaatsen zijn ze beter bekend met een Islamitische uitvaart, waardoor het ook daar steeds makkelijker wordt om zaken te regelen. Bij een begraafplaats is het ook bekend, dat een Moslim altijd binnen 24 uur begraven moet worden. Hiervoor moet altijd ontheffing aangevraagd worden bij de gemeente, omdat het volgens Nederlands recht namelijk juist verboden is om iemand binnen 24 uur te begraven. Doordat de ervaring op het gebied van Islamitische uitvaarten steeds meer toeneemt en gemeenten beter bekend zijn met de rituelen, kan deze toestemming tegenwoordig snel worden geregeld. Daarom kunnen Moslims met een gerust hart een Islamitische uitvaartverzekering in Nederland afsluiten.

Vergelijk en kies

Door Islamitische uitvaartverzekeringen met elkaar te vergelijken, kunt u die verzekering kiezen, die het beste bij uw wensen past. Het is mogelijk om te vergelijken op prijs, maar ook op basis van verzekeraars. Verdiep uzelf in de achtergrond van de verzekeraars en bepaal zelf welke het beste bij u past. Uiteindelijk gaat het erom dat u een uitvaartverzekering afsluit waar u het beste gevoel bij heeft en die past bij uw specifieke wensen.