Een belangrijke keuze. Wil je begraven of gecremeerd worden? Dit is iets om bij leven over na te denken, zo voorkom je een moeilijke keuze voor jouw nabestaanden. Deze keuze is zeer persoonlijk. Om deze reden kunnen wij van Uitvaartkeuze.nl niets anders doen, dan jou over beide keuzes uitgebreide informatie te bieden.

 

Geschiedenis van het begraven in Nederland.

Hieronder treft u de geschiedenis van het begraven in Nederland. Voor praktische informatie rondom een begrafenis verwijzen wij u naar de overige hoofdstukken.

Er wordt in het algemeen aangenomen dat ongeveer 2500 jaar voor onze jaartelling het tijdperk begon van de collectieve dodenverzorging volgens vaste gedragslijnen. Hoewel er veel graven zijn gevonden van vóór die tijd, worden de hunebedbouwers beschouwd als de eerste echte ‘begrafenisondernemers’. Na een periode waarin een aantal grote stenen naast en op elkaar werden geplaatst, om zo een grafkelder of ‘hunebed’ te bouwen, werd in de Bronstijd overgestapt op het begraven in grafheuvels. In deze heuvels bevonden zich vaak kleine ‘dodenhuisjes’ waarin behalve de overledene ook andere zaken, zoals de resten van voedsel en voorwerpen werden begraven. Dit duidt op de uitvoering van rituele plechtigheden.

De periode die daarop volgde, de zogenaamde Germaanse tijd, werd vooral gekenmerkt door chaos. Er kwamen zeer veel verschillende vormen van lijkbezorging voor, wat te maken had met familietraditie, stamtraditie en geloof. Bij elke traditie werden weer andere goden vereerd, waardoor ook begrafenissen heel verschillend verliepen. Zo was er bijvoorbeeld een bepaalde traditie waarbij de vrouw van de overledene ‘vrijwillig’ het graf betrad. Bij vrijgezellen werd dit – uit angst voor eenzaamheid van de overledene – ‘opgelost’ door voor de begrafenis een schijnhuwelijk (of dodenhuwelijk) in scène te zetten.

Ten tijde van de bloei van het christendom, werden alle Romeinse tradities overboord gegooid. In plaats van begraafplaatsen buiten de bebouwde kom (er werden in de Romeinse tijd immers natuurgoden vereerd), werden er nu kerkhoven midden in de woongebieden aangelegd. Er werd voornamelijk in en om de kerk, de heilige plek, begraven. De begrafenis was aan veel regels gebonden en er waren verschillende ceremonies en grafsoorten voor verschillende standen en rangen van de maatschappij. Ook werd er veel gebruik gemaakt van symbolen, zoals de ‘gevleugelde zandloper’ die de vervlieging van de tijd symboliseerde en de duif die gebruikt werd (en nog steeds wordt) als vredessymbool.

Crematies (die overigens in de Romeinse tijd wel plaatsvonden), vonden slechts plaats bij misdadigers en zelfmoordenaars. Hun lijken moesten verdwijnen, zodat overblijfselen geen kwaad meer zouden stichten.

De ‘christelijke’ periode van begrafenissen is eigenlijk nog steeds gaande, al zijn tegenwoordig uitvaarten steeds minder aan regels gebonden en wordt steeds meer uitgegaan van persoonlijke wensen van overledenen en nabestaanden. De ‘kille’ begrafenis is verleden tijd en in de periode die komen gaat zal dit proces van personalisering alleen maar versterken.

Geschiedenis van de crematie in Nederland.

Hieronder treft u de geschiedenis van de crematie in Nederland. Voor praktische informatie rondom een crematie verwijzen wij u naar de overige hoofdstukken.

Net als begraven is cremeren aan diverse regels gebonden. Cremeren mocht vroeger alleen bij epidemieën, veldslagen en als ketterverbranding. Cremeren is echter zo oud als de mensheid. In de Bronstijd werden al urnen in hunebedden bijgezet. In de vorige eeuw en de eerste helft van deze eeuw bestond er uit geloofsovertuiging veel tegenstand tegen cremeren. Door de dode te begraven in plaats van te verbranden, ‘bleef het lichaam intact en stond niets de wederopstanding en het eeuwige leven in de weg’. 

Rond 1850 gingen in West-Europa voorstanders van crematie zich organiseren. Ze kregen steun van de medische wereld, die vanwege hygiëne en ruimtegebrek de voorkeur gaf aan crematie. De Nederlandse wet stond lijkverbranding niet toe. In Frankrijk, Italië en Duitsland was cremeren al wel mogelijk. Zo werd de Nederlandse schrijver Eduard Douwes Dekker (Multatuli) in Gotha (Duitsland) gecremeerd. Voor zover bekend, is hij de eerste Nederlander die gecremeerd werd.

De laatste dertig jaar is het aantal crematies sterk gestegen. In 2003 vonden in ons land voor het eerst meer crematies (50,9 %) dan begrafenissen plaats.