Begrafenisondernemer

Een uitvaart moet natuurlijk goed worden geregeld. Liefste vooraf, zodat nabestaanden hier zo min mogelijk werk aan hebben. De keuze voor een begrafenisondernemer is hierbij belangrijk om dit traject zo goed mogelijk te laten verlopen. Na het overlijden, volgen er dagen vol verdriet. Dagen, waarin er veel geregeld moet worden. Denk hierbij aan het opmaken van een advertentie, het ontwerpen van het rouwwerk, maar zeker ook het treffen van de voorbereidingen voor de uitvaart, het maakt hierbij niet uit of het gaat om een crematie of begrafenis. Een goede begrafenisondernemer is in deze dagen belangrijk. Een goede begrafenisondernemer verstaat zijn vak, ondersteunt nabestaanden en neemt hen veel werk uit handen.

Wat doet een begrafenisondernemer?

Een begrafenisondernemer heeft een breed takenpakket. Hij kan onder andere ingezet worden om het rouwwerk te verzorgen, de kist te bestellen en het rouwvervoer te regelen. Maar ook om contacten te leggen met een crematorium, in het geval dat er is gekozen voor een crematie. Ook kan een begrafenisondernemer zorgdragen voor het afhandelen van de administratieve zaken en het treffen van de voorbereidingen voor het verstrooien van de as. Ook voor specifieke wensen kun je altijd aankloppen bij de begrafenisondernemer. Denk hierbij aan het meedenken over een tekst om voor te dragen tijdens de dienst of het inhuren van iemand die een lied kan zingen tijdens de plechtigheid. De begrafenisondernemer doet alles in overleg met de nabestaanden. Als er een wensenlijst is opgemaakt door de overledene, zal deze lijst zoveel mogelijk worden gevolgd. Voor de nabestaanden, maar zeker ook voor een begrafenisondernemer, is een dergelijke wensenlijst ideaal. Hij kan deze wensen uitvoeren, waarmee de overledene ook een belangrijke dienst wordt bewezen; de uitvaart verloopt precies zoals hij/zij dit in gedachten had.

Contact begrafenisondernemer

Het is belangrijk om na te gaan of de overledene een uitvaartverzekering had. Als dit het geval is, kan namelijk in deze overeenkomst staan, dat de verzekeraar een begrafenisondernemer aanwijst. Als de overledene bijvoorbeeld een Kapitaal uitvaartverzekering had, kunnen de nabestaanden zelf iemand aanwijzen. Bij deze vorm wordt er namelijk een bedrag uitgekeerd en kunnen nabestaanden zelf invulling geven aan de uitvaart. In het geval dat de overledene geen uitvaartverzekering had, kunnen nabestaanden zelf bepalen wie wordt aangewezen als begrafenisondernemer, in dit geval zullen zij ook zelf de kosten hiervoor moeten betalen.

Uitvaartverzekering uitvaartondernemer

Het is mogelijk om alles zelf te regelen rondom een uitvaart. Hou er als nabestaanden dan wel rekening mee dat er veel op je af zal komen. Met name zaken waar u nog nooit eerder mee te maken hebt gehad. Denk hierbij aan het regelen van het rouwwerk, het bestellen van bloemen voor de uitvaart en het maken van een advertentie. Ook moet er contact gelegd worden met bijvoorbeeld een kerk en degene die gaat over de begraafplaats. Specifieke zaken als rouwvervoer en het dragen van de kist komen in dit geval ook bij de nabestaanden terecht. Ook moet de administratieve afhandeling van een uitvaart niet worden onderschat. Een begrafenisondernemer heeft ervaring op al deze gebieden en heeft een netwerk waar hij over kan beschikken. Deze ervaring en dit netwerk, stelt de begrafenisondernemer in staat om alles wat geregeld moet worden, op een soepele manier te organiseren, zonder veel obstakels. Obstakels die nabestaanden wel tegen zullen komen, wat leidt tot spanningen in de eerste dagen van rouw. En dat is zonde, want in deze eerste dagen van rouw, moet het juist gaan over de overledene. De diensten van een uitvaartondernemer kunt u meenemen in uw uitvaartverzekering. Dit is aan te raden, omdat een uitvaartondernemer ervoor zorgt dat alles rondom de uitvaart soepel verloopt en nabestaanden zich kunnen richten op het verdriet.

Welke begrafenisondernemer kiezen?

De kans is groot dat in de regio waar u woont, verschillende begrafenisondernemers kent. Het is goed om even kennis te maken met deze ondernemers. Persoonlijk, of neem een kijkje op de website. Hiermee krijgt u een goede indruk van het bedrijf en de persoon waar eventueel voor wordt gekozen. Ook kunt u misschien referenties vinden op de website, waardoor u een indruk kunt krijgen met wie u eventueel in zee gaat. Een goed gevoel is hierbij erg bepalend. Het voorleggen van specifieke wensen is ook verstandig, voordat u iemand inschakelt om werkzaamheden uit te voeren. Het zou zonde zijn als u halverwege iemand anders in moet schakelen, omdat de begrafenisondernemer die u in eerste instantie in de arm had genomen, niet alles voor u kan doen.

Wat zijn de kosten van een begrafenisondernemer?

Als een begrafenisondernemer ‘meeverzekerd’ is in de uitvaartverzekering, kost deze niets voor de nabestaanden. Als de overledene wordt gecremeerd, dan vallen deze kosten onder de totale kosten van een crematie. Het is in dit geval al vastgelegd in de polis, dat deze persoon ingeschakeld mag worden om een aantal zaken te regelen. In het geval van een natura uitvaartverzekering kan dit vooraf zelfs al vastgelegd worden, wat de begrafenisondernemer gaat doen. Er kan ervoor worden gekozen om bijvoorbeeld de basisdiensten uit te laten voeren zoals het bestellen van de kist, het organiseren van het rouwvervoer en het verrichten van administratieve handelingen. Deze werkzaamheden hoeven in dit geval niet gedaan te worden door de nabestaanden, wat veel werk scheelt. Als de begrafenisondernemer niet is meeverzekerd, zal deze betaald moeten worden door de nabestaanden. In dit geval bepalen de nabestaanden wat de begrafenisondernemer voor hen kan betekenen. Nabestaanden kunnen er ook ervoor kiezen om een aantal zaken zelf op te pakken. Denk hierbij aan het zelf maken van rouwwerk of het zelf timmeren van de kist. Sowieso is het verstandig om vooraf te vragen aan de begrafenisondernemer wat de tarieven zijn die per dienst worden gerekend. Zo komt u achteraf nooit voor verrassingen te staan.

Na de uitvaart

Indien gewenst kan een begrafenisondernemer ook na de uitvaart nog ondersteuning bieden. Denk hierbij aan het helpen bij het uitkiezen van de urn waar asresten in kunnen worden bewaard. Ook als de overledene als wens had om de as uit te laten strooien, kan de begrafenisondernemer hierbij helpen. Zeker als het hier gaat om een specifieke plek, waar eerst toestemming voor gevraagd moet worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitstrooien van de as in een rivier. Hier komt specifieke kennis bij kijken om dit mogelijk te maken. Ook kan een begrafenisondernemer helpen bij het uitzoeken van een grafsteen.