Crematie

Veel mensen kiezen ervoor om zich te laten cremeren. Na de crematie blijft er niets meer van je over, op de asresten na. Dat is voor veel mensen een geruststellende gedachte; je hoeft niet in een kist in de koude grond te liggen. De asresten kunnen vervolgens in een urn worden gestopt of worden uitgestrooid over een geliefde plek. Ook kan er voor worden gekozen om deze asresten in een urn bij te zetten op een gedenkmuur, waardoor nabestaanden altijd een plek hebben om naar toe te gaan. Een plek waar herinneringen opgehaald kunnen worden en verdriet kan worden gedeeld.

Crematie dienst

Als iemand gecremeerd wordt, kan er voor worden gekozen om de dienst op een andere plek plaats te laten vinden. Denkt u hierbij aan een kerkje waar een dienst wordt gehouden. Na deze dienst wordt de overledene overgebracht naar het crematorium waar hij/zij kan worden gecremeerd. Deze dienst kan overigens ook prima in het crematorium worden gehouden. Er is een familiekamer beschikbaar waar nabestaanden voor en na de dienst samen kunnen komen.

Na de crematie

Nabestaanden kunnen er zelf voor kiezen wat er mee de oven in gaat. Sommige nabestaanden kiezen er voor om ook de bloemen te verbanden, ook is er een mogelijkheid om deze bloemen op een centrale plek op het crematorium neer te zetten. Er wordt een crematiesteentje toegevoegd in de kist, zodat na de verbranding nabestaanden zeker weten dat de as die overblijft, ook daadwerkelijk de as van hun dierbare is. Vaak heeft de overledene vooraf beschreven wat er met de asresten moet gebeuren. Dit kan worden uitgestrooid op een geliefde plek of in een urn worden gedaan. Deze urn kan bij een nabestaande thuis worden neergezet of bijgeplaatst worden in een gedenkmuur op het crematorium.

Uitvaartverzekering crematie

Wilt u zichzelf verzekeren voor een crematie? Door een verzekering af te sluiten betaalt u een lage maandelijkse premie, maar weet u zeker dat u het goed geregeld heeft. Nabestaanden draaien in dit geval niet voor de kosten op als u komt te overlijden. Als u specifieke diensten wilt laten uitvoeren bij uw crematie, kunt u dit vast laten leggen. Een natura uitvaartverzekering is de ideale verzekering als u helder in beeld heeft welke diensten u uit wilt laten voeren. Hierbij kiest u er bijvoorbeeld voor dat de uitvaartverzorger de gehele organisatie van de crematie voor zijn/haar rekening neemt, zonder dat nabestaanden hier werk aan hebben. U kunt bij deze uitvaartverzekering voor nog meer verschillende diensten kiezen, die zullen worden uitgevoerd na uw overlijden. Het is ook mogelijk om te kiezen voor een kapitaal uitvaartverzekering, hierbij wordt er een som geld uitgekeerd en kunnen de nabestaanden hier zelf invulling aan geven. Door verschillende uitvaartverzekeraars met elkaar te vergelijken, kunt u een goede overweging maken welke uitvaartverzekering er het beste bij u past.