Grafrechten

In Nederland zijn er twee soorten graven, namelijk het algemene graf en het particuliere graf. Dit is zo vastgelegd in de Wet op de lijkbezorging. Overigens komen er voor particuliere graven ook andere benamingen voor, bijvoorbeeld ‘familiegraven’ of ‘koopgraven’. Daarnaast wordt er voor algemene graven nog weleens de term ‘huurgraven’ gebruikt. In het geval van een particulier graf mogen rechthebbenden van dit stukje grond bepalen wie erin komt te liggen. Dit kunnen familieleden van elkaar zijn of bijvoorbeeld vrienden. Op dit graf rusten ook grafrechten. Deze rechten rusten er een afgesproken periode op, bijvoorbeeld tien of twintig jaar. Als deze periode verstreken is, kunnen normaliter deze grafrechten weer worden verlengd. Hier moet wel voor worden betaald.

Grafrechten verlengen

Als iemand komt te overlijden, kan het zijn dat deze persoon vooraf heeft vastgelegd dat hij/zij een begrafenis wil. Wat hierbij ook vastgelegd kan worden, is dat er een begraafplaats (een plekje) wordt gekocht voor een specifieke periode. De kosten hiervoor kunnen in dit geval worden betaald vanuit bijvoorbeeld het uitgekeerde bedrag vanuit de uitvaartverzekering. Een begrafenisondernemer kan hierbij ook om advies worden gevraagd hoe dit het beste in gang gezet kan worden. Op het moment dat er een stukje grond is gekocht/ gereserveerd, kan er iemand worden aangewezen die hierover mag beslissen. Er kan bijvoorbeeld voor worden gekozen dat de echtgenote van de overleden in een later stadium ook aan dit graf wordt toegevoegd. De persoon die de grafrechten beheert, mag bijvoorbeeld ook beslissen wat er op dit graf komt te staan, denk hierbij aan een grafsteen of een kunstwerk. Uiteraard moeten deze wensen wel passen binnen het beleid van de begraafplaats zelf. Als iemand bijvoorbeeld een extreem groot kunstwerk wil plaatsen, kan het zijn dat dit niet mogelijk is.

Betalen grafrechten

Als de termijn verstreken is van de grafrechten, kan de beheerder van deze grafrechten besluiten of hij/zij deze wil verlengen. Als deze grafrechten niet worden verlengd, gaan deze terug naar de beheerder van de graflocatie en kan hij/zij beslissen wat er met dit graf gaat gebeuren. Er moet dus wel worden betaald (grafrechten) om het graf te behouden. Gebeurt dit niet meer, dan kan het zo zijn dat de beheerder besluit om het graf te gaan ruimen op het moment dat de grafrechten niet worden verlengd.

Geen grafrechten bij algemeen graf

Als iemand wordt begraven in een algemeen graf, hebben nabestaanden hier geen zeggenschap over. De beheerder van het graf bepaalt dan wat er met dit stukje grond gebeurt. Ook bepaalt deze beheerder wat er op dit graf komt te staan of juist niet. Wat ook belangrijk is om te weten, is dat de beheerder bepaalt wie er in dit algemene graf komt te liggen. Dit kan in dit geval dus ook heel goed een ‘vreemde’ zijn die later aan dit graf wordt toegevoegd. Het onderhoud van dit graf ligt in dit geval ook bij de beheerder. De reden dat mensen kiezen voor een algemeen graf, is omdat dit goedkoper is als een particulier graf. Denk hierbij ook aan mensen die komen te overlijden die niets achterlaten. Als er geen geld is en nabestaanden zijn niet bereid om de kosten voor een particulier graf te betalen, wordt er vaak gekozen voor een algemeen graf.

Grafrechten kosten

Er zijn verschillende soorten particuliere graven waaruit gekozen kan worden. Denk hierbij bijvoorbeeld een kindergraf, een bovengronds graf of een keldergraf. Ook een zandgraf of een mausoleum is mogelijk. Per begraafplaats zijn de termijnen verschillend wat je kunt afspreken over de grafrechten. Doorgaans geldt een termijn van tien jaar voor de grafrechten, hoewel langere termijnen ook mogelijk zijn. Deze termijn van tien jaar, geldt overigens ook voor een algemeen graf. Dus als iemand hier begraven ligt, kunnen mensen er nog minimaal tien jaar naar toe. De kosten voor grafrechten zijn uiteenlopend. Dit is per locatie verschillend en hangt sterk af van de duur waarvoor je grafrechten af wilt spreken. De kosten voor grafrechten kun je mee berekenen in de kosten voor een begrafenis.

Hoe lang blijft een graf liggen?

Er zijn begraafplaatsen waarbij je voor onbepaalde tijd grafrechten kunt nemen. Hiermee heb je voor altijd de zekerheid dat de overledene op die plek begraven blijft liggen. Nadeel voor begraafplaatsen om grafrechten van onbepaalde tijd af te geven, is dat een begraafplaats op een gegeven moment ‘vol’ komt te liggen en er geen ruimte meer is voor nieuwe overledenen.