Ritueelbegeleiding/Ceremonieleiding

In de meeste gevallen leidt een dominee of pastor een uitvaartdienst, maar steeds meer mensen kiezen voor een niet-kerkelijke uitvaart. Omdat ze geen binding met de kerk hebben of omdat ze een persoonlijke invulling van de dienst willen. Ritueelbegeleiders zijn dan de aangewezen personen. Ze verzorgen samen met de nabestaanden de inhoud van de dienst.

Een ritueelbegeleider begeleidt mensen rondom de hoogtepunten in hun leven zoals geboorte, huwelijk en sterven. Deze pagina richt zich op ritueelbegeleiding bij uitvaart.

Een professionele ritueelbegeleider kijkt naar wat er het beste past bij de overledene en diens nabestaanden. Hij geeft vorm en inhoud aan een begrafenis of crematie. De ritueelbegeleider kan in deze ceremonie voorgaan of stimuleert de nabestaanden om dit zelf te doen. Sommige begeleiders hebben zich gespecialiseerd. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan uitvaarten van kinderen en baby’s of in geval van zelfdoding.

Bram van der Zijden, ceremonieleider uitvaart

Een persoonlijk afscheid. Bram van der Zijden geeft vorm en inhoud aan een uitvaartceremonie met een toespraak of overweging/meditatie, met teksten, een levensverhaal, muziek en rituelen. De wensen van de overledene en nabestaanden bepalen hierbij of een plechtigheid wel of niet een religieus karakter krijgt…

Bram van der Zijden

Specialiteit is het verzorgen van bijzondere en persoonlijke uitvaarten en het schrijven van een pakkende levensloop…=

Ritueelbegeleiding Josephine de Bont

Ik begeleid nabestaanden bij het vorm en inhoud geven aan een afscheidsdienst. Ook bied ik de mogelijkheid aan mensen die weten dat ze ongeneeslijk ziek zijn om met mij hun afscheid voor te bereiden. Ik ben gespecialiseerd in begeleiding in geval van kinderen, jongeren, jonge gezinnen, zelfdoding en situaties die om bijzondere aandacht vragen…

Ode aan je leven & Odelief

Het mooist denkbare afscheid maken we samen. Een goed gevoel, een waardevolle en troostrijke herinnering voor jong en oud…

Antoine Uitvaartzorg/woorddienstbegeleider

Antoine Uitvaartzorg begeleidt nabestaanden bij de invulling van de afscheidsdienst van een dierbaar familielid, vriend of vriendin…

Vormgeving aan verdriet – GEG Meijer

Sterven, verlies en rouw: we krijgen er allemaal mee te maken. Soms hebben we daar hulp van buitenaf voor nodig; iemand die een eindje meeloopt. Ik loop graag een eindje met u op en kan eventueel ook de inhoudelijke kant van de uitvaart (bege-)leiden. Mijn werkgebied is Friesland, Groningen, Drente, Overijssel en de Noordoostpolder…

Levensschrijver

Ik ben Roulien van der Woude. In 2014 ben ik begonnen met het spreken op uitvaarten en met het schrijven van portretten. Als kind had ik al interesse in de betekenis die sterven geeft aan het leven. Welke betekenis geven we aan het leven? Waarom leven we het op deze wijze? Hoe verhoudt de eindigheid van het bestaan zich tot de keuzes die we maken? Wat doet het met ons als er een dierbare sterft? Hoe gaan we met dit alles -dat leven heet- om? Dit soort vragen heeft mijn interesse…